Arbeitsblatt Bialik Gedicht Bei meiner Rückkehr

אנה בירקנהאור

Anne Birkenhauer

תרגום ספרות והרצאות
Literarische Übersetzungen und Vorträge

אנה בירקנהאור-מולד חיה כבר יותר ממחצית חייה בירושלים. מ-1989 מתרגמת ספרות ושירה מעברית לגרמנית. תרגמה יצירות פרוזה של יעקב שבתאי, אהרון אפלפלד, גבריאלה אביגור-רותם, דוד גרוסמן, חיים באר, שרה שילה, דניאלה כרמי, אשכול נבו, מירה מגן ותומר גרדי; ושירה של  דן פגיס, יצחק לאור ויהודה עמיחי.

אתר זה מביא את קוראי הגרמנית אל סדנת-התרגום שלה.

אנה מספרת על ספרים שתרגמה בשנים האחרונות, על סגנונם, על אתגרי התרגום המיוחדים להם ועל סוגיות כלליות בתרגום ספרות מעברית לגרמנית.

כמו תרגום בכלל, גם הצגת מעשה-התרגום נכתבת מתוך התייחסות לקהל-קוראים מסוים ולרבדים התרבותיים המיוחדים לכל שפה. לכן הטקסטים בגרמנית המופיעים באתר לא תורגמו כפי שהם. בעתיד תיכתב השלמה, מתוך התייחסות לקורא העברי.

איך מתרגמים שיר? מתייחסים אליו כאל טקסט מקודש. מחפשים את התשובות לשאלות שהוא מעלה, מפענחים את שלל הרבדים והרמזים הלשוניים, פותחים את אפשרויות ההבנה השונות, בודקים ושוב סוגרים אותן במקום שממנו באו.

(אנה בירקנהאור-מולד, על תרגום דן פגיס)

Foto: Dood Evan
Anne Birkenhauer Porträt

הופיעו
Soeben erschienen

Cover David Grossman: Opa, warum hast du Falten?
David Grossman, Ninamasina: Opa, warum hast du Falten? Hanser Verlag 2023